kontrast
   font Zmniejsz font Zresetuj font Zwiększ font

Pracownik produkcji okien drewnianych od stycznia

 
 
 
Przeciągnij tutaj lub kliknij w okno, aby wgrać swoje CV oraz inne pliki.
 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest ECOJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Wieczorynki 29, 60-193, Poznań, woj. wielkopolskie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi działań związanych z procesem rekrutacji i archiwizacji, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. ECOJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.